Ueinkovitosti upravljanja elove kega kapitala

Program Gastro Szef je naslovljen na verigo restavracij. To je sistem ljudi, ki upravlja dobro znano podjetje na podlagi nakupnih dokumentov in prodajnih pozicij. Zahvaljujoè tej programski opremi lahko uèinkovito upravljamo