Blagajna 20 000

Obstajajo obdobja, v katerih se z uredbo zahtevajo blagajne. Obstajajo sedanje elektronske naprave, ljudje, ki bele¾ijo dohodek in znesek davka, ki ga je treba plaèati iz maloprodajne pogodbe. Za svojo krivdo

Rezalnik 393 5

Prirezovanje enakih kosov sira ali ¹unke je priljubljeno, vendar za izku¹ene kuharje. Pri zadnji temi se pogosto raèuna z obièajnim kruhom. En kos se bo izkazal za predebel, drugi bo premajhen